spoločne.eu: Vďaka demokracii sme tým, kým sme

Čo je Spoločne.eu?

Spoločne.eu je projekt Európskeho parlamentu, ktorého cieľom je zapojiť čo najväčší počet ľudí do demokratického života v Európe, a najmä motivovať ich k účasti na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Sme komunita ľudí, ktorí veria v demokraciu a s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu jej chcú dať skutočný zmysel. Prečo je to dôležité – ale hlavne, prečo by to malo byť dôležité pre vás?

  • vďaka demokracii sme tým, kým sme. Demokracia znamená pre európskych občanov mier, slobodu a kvalitný spôsob života. Demokracia je všade, kde ste aj vy, vždy, keď sa rozhodnete zmeniť niečo, na čom vám záleží, či už ide o vec menšieho, alebo väčšieho významu, ako je podpísanie petície, účasť na podujatí alebo uplatnenie práva voliť.
  • no na demokracii treba neustále pracovať. Niekedy zabúdame na to, že demokraciu tvoria jednotlivci. Čím viac nás bude na nej pracovať, čím viac nás pôjde voliť, tým bude demokracia silnejšia. Vždy je čo zlepšiť. Európska únia vždy bola a naďalej je projekt, ktorý sa nekončí. To isté platí o demokracii.
  • spoločne dosiahneme viac. Európska demokracia je hodnota, ktorú vyznávajú všetci bez ohľadu na politickú príslušnosť alebo názory.   Je oveľa jednoduchšie podporovať ju kolektívne, ako konať samostatne.  V súčasnosti sa k nám pridávajú desaťtisíce ľudí z celej Európskej únie, ktorí chcú vyjadriť svoj názor a urobiť niečo pre posilnenie tejto základnej hodnoty, o ktorú sa opiera náš život v Európe.
Spolocne.eu preto spája ľudí nielen na miestnej úrovni, ale aj v celej Európe, aby sa mohli stretávať, vymieňať si poznatky, nadobúdať nové zručnosti a šíriť naše posolstvo v komunitách okolo nás. Pred európskymi voľbami v roku 2019 sa vďaka nám spojilo vyše 300 000 ľudí, ktorí pomohli propagovať voľby. Dnes je spolocne.eu dynamická, previazaná a čoraz väčšia komunita, ktorá sa svojou činnosťou zasadzuje o rozvoj európskej demokracie a nabáda ostatných k účasti vo voľbách v roku 2024 – pretože čím viac ľudí bude voliť, tým silnejšia bude naša demokracia.   

pre koho je spolocne.eu?

Spolocne.eu je tu pre každého, kto sa chce zasadiť za demokraciu v Európe tým, že prispeje k vyššej účasti v európskych voľbách v roku 2024. Je to komunita, ktorú tvoria jednotliví občania z celej EÚ, no medzi našimi partnermi a prívržencami sú rôzne organizácie občianskej spoločnosti či mládežnícke siete.
Komunita spolocne.eu dáva priestor všetkým, ktorí podporujú európsku demokraciu, pretože vďaka jej sile majú väčšiu istotu a sebadôveru pri vyjadrovaní názorov, zdieľaní hodnôt a konkrétnych činoch. Vítaní sú dobrovoľníci z ktorejkoľvek vekovej kategórie a z akéhokoľvek prostredia, ako aj skupiny či organizácie. Bez ohľadu na to, kde ste, čo robíte a v čo veríte – ide nám len o to, aby ste spolu s nami podporovali demokraciu.

čo robíme a čo môžete robiť vy?

Budete sa stretávať a nadväzovať vzťahy s podobne zmýšľajúcimi Európanmi – a spoznávať ich myšlienky a projekty. Podelíme sa s vami o poznatky a pomôžeme vám zdokonaliť sa v tom, ako vyjadrovať názory, formulovať predstavy o budúcnosti, komunikovať a spolupracovať s európskymi činiteľmi. Pomôžeme vám spoznať nových ľudí, skupiny a organizácie, ktorým záleží na tých istých veciach ako vám. Budete mať jedinečnú možnosť nadviazať kontakt s Európskym parlamentom a komunikovať s jeho tímami v celej Európe. V neposlednom rade však oslávime váš aj náš spoločný úspech. Spoločne.

ako to urobíme?

Webové sídlo spoločne.eu je centrálna platforma pre všetky naše aj vaše aktivity na podporu demokracie a propagáciu volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024. V pravidelných e-mailových správach nájdete nápady na podujatia či činnosti, ako aj myšlienky, ktoré môžete šíriť ďalej. Každému, kto by sa chcel zapojiť do nejakého podujatia a zorganizovať svoje vlastné podujatie, a potom sa podeliť o svoje úspechy s komunitou, poskytneme vhodné prostriedky. A tým, ktorým by to nestačilo, je k dispozícii niektorý z našich tímov v styčných kanceláriách Európskeho parlamentu, ktoré sa nachádzajú v rôznych kútoch Európy. Poskytujú vzdelávacie aktivity a rôzne druhy podpory, aby mali vaše aktivity čo najširší dosah.  Na webovom sídle nájdete priamy prístup ku kampani Európskeho parlamentu a jeho komunikačným materiálom, ktoré si môžete stiahnuť a použiť pri vlastných aktivitách. Zároveň sa môžete podeliť o svoje príspevky a materiály s inými ľuďmi, a tak prispieť k výmene poznatkov a skúseností.