Priblíženie Európskej únie regiónom

Byť členom spoločne.eu znamená byť členom komunity, ktorá má svoj cieľ. Odkedy som sa stal členom v roku 2020, mal som možnosť organizovať rôzne stretnutia a približovať Európsku úniu Baskicku (a naopak). Najlepšou časťou je, samozrejme, stretnutie s ľuďmi z iných európskych miest, ktorí si kladú rovnaké otázky.

Being part of together.eu means being part of a community that has a purpose

Aitor