Materiály na stiahnutie

Objavte a stiahnite si všetky digitálne a tlačené materiály pre podujatia, kampane, odbornú prípravu a tvorivé iniciatívy. Ak neviete nájsť, čo hľadáte, neváhajte požiadať o ďalšie informácie.

Zdroje od vás

Časť „Zdroje od vás“ v centre na sťahovanie materiálov je miestom na zdieľanie obsahu, ktorý môže partnerom a dobrovoľníkom platformy spolocne.eu pomôcť lepšie informovať o voľbách do Európskeho parlamentu a podporovať lepšie pochopenie práce EÚ a jej dosahu. Mohlo by to okrem iného zahŕňať vzory pre tematické komunikačné kampane alebo vzdelávacie materiály.

    

Stiahnuť materiály