Toto sú naše príbehy

Členovia našej celoeurópskej komunity spolocne.eu sa zapájajú do akcií účasťou na podujatiach a aktivitách, ako aj ich organizovaním. V niektorých prípadoch mohli ovplyvniť aj budúcnosť Európy, v iných prípadoch sa priučili novým zručnostiam. Skúsenosti, ktoré získali, mali vplyv nielen na ich okolie, ale aj na nich samých. Spoznajte ich príbehy.

V popredí

Natasciin záväzok šíriť informácie o európskych inštitúciách a ich práci

Členkou siete spolocne.eu som odvtedy, ako som sa aktívne zapojila do kampane #tentorazidemvolit. 

Prečítajte si celý príbeh About Natasciin záväzok šíriť informácie o európskych inštitúciách a ich práci

9 svedectiev z 13

Staňte sa európskym dobrovoľníkom! Zapojte sa! Budúcnosť je vo vašich rukách! 

Európa je mojím domovom. Európsky parlament sa stal mojím druhým domovom, odkedy som sa pred dvoma rokmi stala dobrovoľníčkou v styčnej kancelárii Európskeho parlamentu v Rumunsku. 

Európa v budúcnosti

Volám sa Imre János. Narodil som sa v roku 2005 v maďarskommestečku Jászberény, len rok po vstupe Maďarska do Európskej únie. S komunitouspoločne.eu som sa zoznámil ako nižší ambasádor. Táto komunita je – pre mňa –príležitosť angažovať sa na medzinárodnej úrovni. Môžem v nej slobodnevyjadrovať svoje názory a moje myšlienky tu majú svoju váhu. Táto komunita skutočne koná a dosahuje výsledky.

Možnosť pripojiť sa kpodobne zmýšľajúcim ľuďom

Sabīne, študentka politických vied. S komunitou spoločne.eu som sa stretla ešte skôr, ako vznikla, v čase, keď bola známa ako kampaň #tentorazidemvolit. Zapojila som sa do nej ako študentka strednej školy č. 25 v Rige, ktorá je zapojená do programu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu.

Čím sme aktívnejší, tým lepšia európska budúcnosť nás čaká

Moje meno je Ruben, mám 26 rokov a po ukončení štúdia v odbore európskych štúdií som si uvedomil, že by som svoje vedomosti mohol ešte prehĺbiť. 

Chcel som sa dozvedieť viac o európskych inštitúciách a vedieť, čo sa navrhuje v EP

Dobrovoľníkom komunity unidos som sa stal preto, lebo som sa chcel dozvedieť viac o európskych inštitúciách a byť informovaný o tom, čo sa deje v Európskom parlamente.

Napriek tomu, že som cudzinkou, cítim sa byť plne integrovaná ako súčasť komunity 

Odkedy som dobrovoľníčkou komunity spoločne.eu, zúčastnila som sa na viacerých podujatiach, kde som sa mohla pokúsiť priblížiť európske témy mladým ľuďom.

Liam verjame, da lahko kot skupnost dosežemo zadane cilje.

Európa pre mňa znamená, že spolu dokážeme dosiahnuť ciele, ktoré by pre nás ako jednotlivcov boli nedosiahnuteľnými.

Europe in schools thanks to Carola and other friends of the together.eu community

Do projektu spolocne.eu som sa zapojila po úspešnej kampani tentorazidemvolit.eu.

Mladí ľudia by mali byť prizvaní k diskusiám

Ako mladá Európanka a pracovníčka s mládežou cítim zodpovednosť za budúcnosť Európy. Pevne verím, že ak sa posilní postavenie mladých ľudí tým, že si budú môcť utvárať postoje a nadobúdať znalosti a zručnosti, aby sa mohli zúčastňovať na rozhodovaní, prispeje to k udržateľnosti našich demokracií a k posilneniu spoločného pocitu identity. Preto som sa zapojila do iniciatívy spoločne.eu, aby som mohla podporovať aktívne občianstvo a byť súčasťou komunity založenej na spoločných hodnotách a spoločnom odhodlaní budovať európsky projekt.