Toto sú naše príbehy

Členovia našej celoeurópskej komunity spoločne.eu sa zúčastňujú podujatí a aktivít, a tiež ich aj aktívne organizujú. V niektorých prípadoch tieto aktivity mohli ovplyvniť aj budúcnosť Európy, v iných prípadoch členovia komunity získali nové zručnosti. Skúsenosti, ktoré získali, mali vplyv nielen na ich okolie, ale aj na nich samých. Spoznajte ich príbehy.

V popredí

Natasciin záväzok šíriť informácie o európskych inštitúciách a ich práci

Členkou siete spoločne.eu som od momentu, keď som sa aktívne zapojila do kampane #tentorazidemvolit. 

Prečítajte si celý príbeh About Natasciin záväzok šíriť informácie o európskych inštitúciách a ich práci

4 svedectiev z 13

Priblíženie Európskej únie regiónom

Byť členom spoločne.eu znamená byť členom komunity, ktorá má svoj cieľ. Odkedy som sa stal členom v roku 2020, mal som možnosť organizovať rôzne stretnutia a približovať Európsku úniu Baskicku (a naopak). Najlepšou časťou je, samozrejme, stretnutie s ľuďmi z iných európskych miest, ktorí si kladú rovnaké otázky.

Spoločne.eu bude kľúčovým pre Európsky rok mládeže 2022

O komunite spoločne.eu som sa dozvedel vďaka sociálnym médiám. Veľmi ma zaujal jej spôsob komunikácie o Európe a k tejto komunite som sa pripojil hneď, ako som ju objavil. 

Kamarátstva, stretnutia a zapojenie sa: to je komunita spoločne.eu pre Antona

Rozhodol som sa zapojiť do projektu spoločne.eu, pretože vďaka nemu vyrastajú noví občania, ktorí sa na verejnom politickom živote nepodieľajú v rámci hierarchickej štruktúry, ale spoločne ako komunita. Komunita, v ktorej je koncepcia zastúpenia spojená s participáciou a angažovanosťou a nezamieňa sa s priamou demokraciou.

The future is our power

My name is Ali Rizai, I am 28 years old. I came to Sweden from Afghanistan as an unaccompanied minor in 2011, and I felt from the very beginning that unaccompanied minors should be able to play an active role in – and contribute to – the society. I got involved in an association (Salsal) which is active in the areas of culture and literature, social inclusion, integration and sport. Later I became its chair and after the election of 2022, I was elected by the Social Democratic party as a member of the cultural committee in the Uppsala municipality.